Kundër dhimbjes së kokës, mund të provosh OKITASK®.

 

XK-OKT-2000011
Aprovuar nga AKBPM në 19/11/2020

Spot TV

Spoti Okitask në transmetim

Komunikimi në barnatore

Okitask® në barnatore.

XK-OKT- 2000010
Aprovuar nga AKBPM ne 13/11/2020

 

Okitask ® është një produkt

DOMPFA_LOGO_PANT_POStr

www.dompe.com

Dompé Kosovo L.L.C.
Adresa: Rruga Miladina Stevica, p.n.
Graçanicë, Republika e Kosovës

E-mail: dompekosove@dompe.com

Në lidhje me veprimin dhe efektet anësore të mundshme lexoni fletudhëzimin dhe konsultohuni me mjekun ose farmacistin.
XK-OKT-2000008
MA-4613 29/07/2016
MA-5269 22/11/2017
Data e përditësimit: 02/10/2020